Coaching

Coaching med Energylife utövas utifrån konceptet Lead with Beat och riktar sig till dig som arbetar som ledare eller aspirerar att göra det i framtiden och syftar till att ta fram ditt naturliga ledarskap.

Är du samma person på jobbet som hemma, eller träder du in i en roll när du befinner dig i professionella sammanhang? Det finns många uppfattningar om hur man ska vara som chef eller ledare och ett stort antal modeller för vilket ledarskap som passar bäst i varje given situation. Tänk om det finns ett ledarskap som fungerar i alla situationer? Ett ledarskap där du inte behöver spela en roll eller anpassa bort dig själv, utan snarare där du lever och verkar i samklang med den du är? Vi menar att det inom alla människor finns en inre ledare, en inre essens eller urkraft, och när vi utgår ifrån denna kärna blir ledarskapet naturligt. Du utstrålar ett friskt ledarskap som inspirerar medarbetarna och skapar ringar på vattnet för organisationens utveckling och framgång. 

Så vem är då den inre ledaren och hur hittar du den? Att leda dig själv handlar om att se klart på exempelvis beteendemönster och rädslor, som dränerar dig på energi och hindrar dig från att komma i kontakt med din inre styrka. Det handlar också om att aktivt välja vad du lägger din energi på utifrån tydliga värderingar och prioriteringar. Du hanterar utmaningar bättre och fattar beslut på ett klarare sätt. Du upplevs som en autentisk ledare - vilket är viktigare än någonsin i vår transparenta värld.

Ta kontakt oavsett om du är intresserad av hela programmet Lead with Beat eller i första hand av individuella coaching-sessioner så tar jag fram ett förslag utifrån dina behov.

lightbulb.jpg