Energiterapi

Definitionen av “helande” är att göra hel, återställa till hälsa. “Hel” betyder också ”universum” vilket metafysiskt länkar vår individuella hälsa till det större sammanhanget runt oss. Kvantfysiken bevisar att allt levande består av vibrerande energi och att vi är sammankopplade med varandra och är en del av ett stort energihav runt oss. När du känner av goda eller dåliga ”vibes”, en energiattack eller liknande är detta på riktigt! Allt vi känner, tänker och upplever ger upphov till energimässiga reaktioner i och runt oss.

Energiterapi, eller healing, tar hänsyn både till den fysiska kroppen och de kringliggande energikropparna. Alla fysiska, mentala och emotionella processer försiggår i energikropparna. Det är här sjukdom startar innan den kommer till den fysiska kroppen och den uppkommer när celler, molekyler och andra partiklar inte vibrerar på sin korrekta frekvens utan är i obalans. Vi upplever energikropparnas olika lager, blockeringar och hjälper dig balansera och frigöra din energi och höja din vibration. Detta är tekniker som människan har använt sig av i tusentals år.


En energiterapi-session på Energylife varar i 60 minuter. Den börjar och avslutas alltid med ett samtal. Under sessionen tillämpas strikta hygieniska förhållanden och största respekt för den personliga integriteten. Jag arbetar med händerna, stenar, mineraler och några övriga hjälpmedel. Jag rekommenderar minst 3 sessioner för att du ska uppleva en utveckling av ditt tillstånd. Processen fortgår mellan sessionerna. Det går bra att utöva energiterapi på distans, via telefon eller Skype. Kontakta oss om du är intresserad av detta.


Våra mänsklig ”chakran”, som det har refererats till i alla tider i olika delar av världen, är energicentra, eller öppningar, som länkar de yttre energifälten och den fysiska kroppen. Chakra-diagnostik och balansering är en viktig teknik inom energiterapin. En session med chakra balansering pågår 30 minuter och fokuseras på dina 7 chakran på kroppen.