Medial Vägledning

Medial vägledning passar dig som är nyfiken på livets högre och eviga dimensioner. Denna form av vägledning utgår ifrån kontakt med medvetanden i icke-fysisk form. Det kan vara anhöriga till dig som gått över, eller dina högre vägledare (ofta kallas dessa för andliga guider). Dessa medvetanden kan ge dig input från livets eviga sida, både vad gäller vardagliga situationer såväl som på livet i stort. Ofta belyses delar från din personliga historia och ditt nuvarande liv för att ge dig en riktning framåt i livet. Varje session ser olika ut, beroende på var du befinner dig just nu.

Som klient får du gärna komma med önskemål och specifika frågor. Det är dock viktigt att känna till att mediet endast verkar som en kanal och bestämmer därmed inte vilken information eller vilket medvetande som kommer igenom. Till exempel har vi alla vissa saker som vi valt att möta och besluta om på egen hand, innan vi påbörjade just det här livet. Då kan det vara så att du inte får de detaljerade svar du hoppats på. Däremot finns den högre vägledningen alltid där som stöd och kan hjälpa dig att se på situationen från ett vidare perspektiv.

En medial vägledare siar inte heller om framtiden, det vill säga mediet kan inte ge exakta svar om vad som kommer att hända i specifika situationer. Detta beror på såväl din som andras fria vilja. Däremot kan mediet få till sig information om vad som kommer att influera olika situationer och ge dig en riktning i frågor du undrar över. Information om framtiden kan betraktas som en prognos eller sannolikhet, snarare än som ett definitivt öde.

Är du nyfiken på vad andevärlden har att säga dig? 

 "We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience." - Pierre Teilhard de Chardin

"We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience." - Pierre Teilhard de Chardin